+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

by | May 31, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
31/05/2024
🏫 โรงเรียนศรีวรการ 🏫
จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567” 🙅
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี และข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่
คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2567
“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่
🏫 ห้องธุรการ
🔵Facebook: โรงเรียนศรีวรการ
☎️Tel. 038511074