+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

by | Jul 5, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
05/07/2024

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันการศึกษาในเครือศรี
วรการ ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และวางพวงมาลัยดอกไม้สด หน้าอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในงานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมถึงการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

#SWKTRAJECTORY
#วิถีศรีวรการ #ครอบครัวศรีวรการ
#SWK #sriworakarn #ศรีวรการ
🔵 Facebook : โรงเรียนศรีวรการ
☎️ 083-511074