+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

1 มิ.ย. “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day)

by | Jun 1, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
01/06/2024
1 มิ.ย. “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) 🐄
🏫 โรงเรียนศรีวรการ 🏫
🥛 จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก 👦👧
เพื่อเป็นการให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักและรณรงค์ในการบริโภคนมให้มากขึ้น ซึ่ง“นม” ถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่
🏫 ห้องธุรการ
🔵Facebook: โรงเรียนศรีวรการ
☎️Tel. 038511074