+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วศรีวรการ 2567

by | May 26, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
26/05/2024

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนศรีวรการและวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสถาบันฯ ศรีวรการ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในสถานศึกษา เข้าใจ นโยบาย ปรัชญา และคติพจน์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท บรรยากาศในงานมีการบรรยายธรรม “ศาสนากับเยาวชนศตวรรษที่ 21 ” กิจกรรมกลุ่ม“ศรีวรการสัมพันธ์” (พี่จัดให้น้อง) และกิจกรรม ”แสงเทียนส่องใจ…สายใยศรีวรการ“