+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

เช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง

by | Jun 5, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
05/06/2024

กิจกรรม “เช้าวันใหม่”​ กิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวัน โดยเน้นความสนุกสนาน ร่าเริ่ง ของนักเรียนปฐมวัยที่มาเรียนในแต่ละวัน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนไฮสโคป