+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

ผู้รับใบอนุญาตฯ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.“

by | May 21, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
21/05/2024

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.วิญญู สันติภาพวิวัฒนา รองศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8